1. Diagnostiek Copy

Diagnostiek is kort gezegd het verzamelen en interpreteren van informatie over een cliënt met het doel vast te stellen welke problemen bij die cliënt aanwezig zijn. In deze module gaat het over de vraag of je eenzaamheid kunt diagnosticeren en hoe je dat kunt doen. Ook stellen we de vraag of het wel noodzakelijk is, want elk onderzoek dat niet noodzakelijk is, is een belasting voor de onderzochten en voor de onderzoeker.

Diagnostiek doe je niet zo maar. Je wilt iets bereiken. Door meer kennis van de cliënt te verzamelen, wil je kunnen bepalen wat je het best kunt doen aan het probleem. In de zorg is dat standaard procedure. Daarom misschien is de zorg het enige domein waar een richtlijn is opgesteld voor omgaan met eenzaamheid bij ouderen. Je vindt deze hier. Tip: onthoud de aanbevelingen, beschouw de rest als achtergrondinformatie.

De inhoud van de richtlijn is geen examenstof.

Je kunt nu naar keus de films eerst bekijken of eerst de documenten bij deze les lezen. (zie onderaan de les)

Bekijk de video over diagnostiek

Bekijk de video over diagnostiek deel 2

Downloads

Download, bewaar en lees het module 2 document: inleiding diagnostiek en verwijzing

Download, bewaar en lees het module 2 document: diagnostiek naar soorten eenzaamheid

Download, bewaar en bekijk hier het schematische overzicht van diagnostiek: van signaleren tot meten

Download, bewaar en lees het module 2 document: meten van eenzaamheid