2. Interventieprofielen Copy

De laatste jaren is in de wereld van Welzijn meer en meer aandacht voor wat nu heet de ‘interventieprofielen‘ van Machielse. Besef dat deze ooit ontwikkeld en bedoeld zijn om wetenschappelijk inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop oudere mensen omgaan met sociaal isolement. Het is van oorsprong een typologie van sociaal isolement, zoals je hier kunt zien. Meer en meer is de aandacht van de maatschappij gericht op eenzaamheid. Wat ooit bedoeld was als een manier om inzicht te krijgen in de situatie van mensen, wordt nu gepresenteerd als een instrument voor hulpverlening.

Lees ook dit blog op faktor5.nl: https://faktor5.nl/zeven-soorten-eenzaamheid/

Nog meer uitgewerkt

Sommigen gebruiken deze interventieprofielen voor nog verder uitgewerkte vormen van diagnostiek. Bijvoorbeeld door de profielen te koppelen met copingstrategieën. Dan krijg je een palet aan opties. Zo kun je dan iemand vinden die als ‘overlever’ benoemd wordt, met als copingstrategie ‘verdoving zoeken’. Daarmee heb je dan iemand misschien of misschien niet correct in beeld gebracht, maar wat dan…? Het is op dit moment niet zo dat we ook maar in de verste verte een aanbod van hulp hebben dat gemaakt is als aanpak voor een van de interventieprofielen.

Wij werken niet met interventieprofielen. De reden dat je ze echt moet kennen is dat er in Nederland mee gewerkt wordt, zodat je er in de praktijk mee geconfronteerd zult worden. Wil je specialist eenzaamheid zijn, dan moet je er dus globaal kennis van hebben. Wat je ervan moet weten is de achtergrond: hoe zijn ze ontstaan, de verschillende profielen en wat betekenen ze, wat kun je ermee in de praktijk van hulpverlening.

Je kunt eens kijken wat Movisie publiceerde over interventies bij sociaal isolement bij ouderen. Je vindt het als PDF hier. Een bijzondere vorm van effectmeting is dat je niet meet of je interventie het gewenste effect heeft gehad (waar je het voor deed) maar of mensen überhaupt baat gehad hebben bij wat je deed. Dat is hier gedaan. Zo kan het zo maar zijn dat er niets aan eenzaamheid is veranderd, maar dat mensen wel gelukkiger zijn geworden. Dat is natuurlijk ook winst. Het roept uiteraard wel vragen op…

In 2023 kwam dit filmpje uit, waarin je helder ziet hoe zinvol signaleren is… je kunt het echt niet zien. Ga in gesprek!

Bekijk de video over hoe zinvol signaleren is

Bekijk de video over eenzaamheid in cijfers

Na Corona zijn deze cijfers veranderd. Op een van de websites van de Rijksoverheid, vzinfo.nl, vind je alle cijfers.

Bekijk de video over waarom een definitie zo belangrijk is

Bekijk de video over interventieprofielen van Machielse en hun betekenis voor hulpverlening

Download, bewaar en lees het module 2 document: Typologie van Machielse

Let op! Deze uitgewerkte tekst is van Machielse en Roelof Hortulanus afkomstig. Kijk goed naar het filmpje bij stap 4 over de interventieprofielen en lees deze documentent kritisch.

Download, bewaar en lees het module 2 document: Interventieprofielen

Download, bewaar en lees het module 2 document: Patronen nog eens uitgelegd