3. Het onbewuste Copy

De afgelopen jaren is steeds meer aandacht gekomen voor de gevolgen van ervaringen in de jeugd. In Amerika is het langlopende onderzoek naar Aversive Child Experiences een bron van kennis over de lange termijn effecten van nare gebeurtenissen in de jeugd. Een van de dingen die daaruit naar voren is gekomen is dat trauma (beschadiging) niet alleen volgt op ingrijpende, zware gebeurtenissen. Traumatische ervaringen hebben gevolgen voor de hele levensloop.

Bessel van der Kolk heeft hierover geschreven: The body keeps the score.

Downloads

Download, bewaar en lees het module 1 document: De kracht van ons onbewuste