Alles bij elkaar stap 1

Lees de tekst


In deze laatste onderdelen van module 2 gaan alle losse stukjes op hun plaats vallen.

Diagnostiek is te omschrijven als: ‘methodisch onderzoeken wat de oorzaak en de omvang van iemands probleem zijn’.

Meten hoe het met de eenzaamheid van de bevolking is gesteld is zo gezien geen diagnostiek.

In het begin van deze module heb ik je uitgelegd dat eenzaamheid diagnosticeren te verdelen is in drie situaties:

  1. Als iemand zich niet bewust is van het feit dat zij of hij zich eigenlijk eenzaam voelt
  2. Als iemand klaagt over eenzaamheid
  3. Tijdens een begeleidingstraject

De eerste twee, daar zijn we op in gegaan. Een herhaling hiervan vind je in het document van stap 2.

Het derde deel komt uitgebreid aan bod in de module Creatief Leven.