Interventieprofiel stap 6

Download, bewaar en lees het module 2 document: Interventieprofielen

Let op! Deze uitgewerkte tekst is van Machielse en Roelof Hortulanus afkomstig. Kijk goed naar het filmpje bij stap 4 over de interventieprofielen en lees dit document kritisch.