Levensschudding… Copy

Er zijn gebeurtenissen in je leven die zo’n invloed hebben dat je hele leven op zijn kop lijkt te staan. Vaak zijn dat bekende aanleidingen als een eindigde relatie, het overlijden van een dierbare of een plotselinge verandering in gezondheid. Je hebt dan het gevoel alsof de grond waarop je staat niet meer stevig is. Sommige mensen noemen dat dan ook een levensschudding. Eenzaamheid is dan een gevoel dat we herkennen omdat het past bij de situatie.

Je verandert

Toch zijn er ook andere, minder ‘verdachte’ gebeurtenissen die eenzaamheid kunnen oproepen. Een nieuwe baan of een andere positie in het bedrijf waar je werkt, een verhuizing, de geboorte van een kind… het kunnen allemaal aangelegenheid zijn tot eenzaamheid. Dat komt omdat je bij elk van die gebeurtenissen een beetje van identiteit verandert. Je bent niet meer wie je was, iets wat je omgeving je vaak laat merken. Dat is niet erg, het hoort erbij.

Als je verandert vraagt dat om een herwaardering van je bestaande verbinding met mensen. Wil je je oude buren nog blijven zien? Willen jouw ex-collega’s nu nog met je op stap? Jij zit thuis met een klein baby’tje en de meiden van kantoor gaan lekker stappen. Zou je nog wel met ze uit willen? En willen ze jou nog mee?

Veranderen betekent vormgeven

Leven is veranderen. Je zult dus altijd wel op een of andere manier in beweging zijn. Ook jouw relaties met anderen zijn niet puur statisch, al lijken ze soms een rots in de branding. Op momenten van een levensschudding word je er met je neus op gewezen dat het aan jou is om invulling te geven aan hoe jij met mensen wilt omgaan. Met wie en hoe vaak en op welke manier. Bewust hiermee omgaan betekent niet dat je berekenend bent in je relaties. Het betekent dat je jouw leven bewust vormgeeft.

Voorbeeld: kinderen die het huis uit gaan

Als je in aanmerking neemt wat er allemaal verandert zodra je het huis uit gaat, is het een wonder dat niet meer jongeren in problemen komen dan nu al het geval is. Gaan studeren in een stad op enige afstand van het ouderlijk huis is voor heel veel studenten een overgang waar ze op geen enkel manier op voorbereid zijn. Uit huis gaan wonen in de buurt van je ouders is en veel minder grote stap.

Tip van de week: lichamelijke activiteit zorgt ervoor dat je hersenen een stof aanmaken waardoor je je prettig voelt. Dus: BEWEEG!!! 

Zodra je een dipje de kop voelt opsteken: doe iets! Al dans je maar de kamer rond, je kunt jezelf beter laten voelen. Probeer maar. Het werkt echt! Doe maar een test met jezelf: maak een niet te lange wandeling, zet er stevig de pas in. Als je thuiskomt pak je je levenslijn en zet er dingen bij die je te binnen schieten. ??? En?

Samenvatting

Je hebt in les 1 je belangrijkste waarden op een rijtje gezet. Een belangrijke actie. Je waarden sturen jouw leven voor een groot deel. Nu ben je je ervan bewust. Je hebt naar je eigen leven gekeken en bezien wat de hoogtepunten waren en wanneer de dieptepunten voorkwamen. Je hebt op een andere manier dan gebruikelijk naar je leven gekeken. Je hebt een gedicht gemaakt. Het was een stevige eerste stap.

Sluit deze week met de volgende opdracht af met een daad van creativiteit.