NLP stap 2

Wat is rapport maken?


Rapport maken wil zeggen: contact maken, aansluiten bij de ander. Dat betekent aandacht geven, de persoonlijke relatie aangaan. Ieder doet dat op zijn eigen manier. Essentieel zijn het bieden van veiligheid, en zorgen voor een relatie van wederzijdse inbreng. Zodra de relatie er een wordt van afhankelijkheid is de kans groot dat de cliënt niet in staat zal zijn een oplossing voor zijn probleem te vinden, omdat de oplossing gezocht wordt bij de ander.

Rapport is connectie: de energie die is gecreëerd tussen mensen als ze gezien, gehoord en gewaardeerd worden. (bron: hetNLPcollege.nl)

Hoe doe je het

Je maakt rapport door je aan te passen aan de lichaamshouding, taalvoorkeur,  ritme van ademhaling, kortom, door te spiegelen. Door je complete zintuiglijke scherpzinnigheid (observatievermogen) te trainen wordt het steeds makkelijker een persoon te spiegelen. (bron: hetNLPcollege.nl). Over dit alles in module 4 meer.

Waarom is het zo belangrijk

Denk eens terug aan een situatie dat je direct een ‘klik’ met iemand voelde. Hoe gemakkelijk verloopt het contact. Hoe snel is er vertrouwen. Zoals je ziet gebeurt het dus ‘van nature’. Maar je kunt het ook heel bewust beïnvloeden. 

Door je te trainen in afstemmen op de ander, maak je makkelijker rapport. Het maakt dat mensen zich bij jou op hun gemak voelen.