Opdracht 1 – Je weekindeling Copy

Deze opdracht zal een hele week in beslag nemen. Noteer dagelijks aan het eind van de dag hoeveel tijd je besteed hebt aan de verschillende aspecten van je leven.

Download Les 2 opdracht 1 weekindeling