Opdracht 1 – Wie vertrouw jij? Copy

Neem eens een korte pauze en beantwoordt voor jezelf deze vraag: wie vertrouw je van alle mensen het allermeest?

Vertrouw je een ander meer dan jezelf? Nee toch! Jij bent jij en jij bent degene op wie jij het meest kan vertrouwen. Ook als je gezondheid of je goede fortuin je in de steek laat. Je hebt een innerlijke kracht die je gebruikt om in het leven te zijn. Soms om dingen zelf uit te voeren, soms om een ander om hulp te vragen.

Ben je niet helemaal tevreden over je gedrag? Je kunt jezelf veranderen, aanpassen, versleutelen, verbouwen, maar je bent en blijft de mens die is samengesteld uit jouw unieke genenpakket. Je bent een bijzonder iemand, want er is niemand die hetzelfde is als jij!

Die bijzondere iemand heeft net als alle andere mensen leuke en minder leuke kanten. Kies ervoor om te houden van die persoon! Verander daarbij wat moet, en laat wat je niet kunt veranderen met rust. Accepteer.