Opdracht 2 – Je plan Copy

Trek je plan

Trek hiervoor om te beginnen minimaal twee uur uit. Twee uur waarin je niet gestoord kunt worden. Twee uur om je volledig te concentreren op je toekomst. Maak een plan voor je leven over tien jaar. Stel je voor hoe je wilt dat je leven er over tien jaar uit ziet. Dat is (in deze opdracht) je uiteindelijke doel. Wat moet je doen en ondernemen om op dat punt uit te komen? Schrijf op. Doe het zo volgens de regels van SMART, dat wil zeggen:

Specifiek – je omschrijft zo nauwkeurig mogelijk wat de situatie is als jij je doel hebt bereikt

Meetbaar – waaraan zul jij kunnen afmeten of je inderdaad hebt bereikt wat je wilt?

Actueel – alsof het al is gerealiseerd

Realistisch – het mag gewaagd zijn, maar het moet wel kunnen.

Tijdgebonden – er moet een einddatum aan vast zitten.

Mijn doel is over tien jaar…

  • Over tien jaar ben ik: (Beschrijf zo duidelijk mogelijk hoe je wilt dat je leven er over 10 jaar uit ziet en beschrijf het alsof het al zover is! Waar woon je, met wie, wat voor vrienden heb je, wat doe je de hele dag? )
  • Ik ga dat bereiken door: (Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat er globaal moet gebeuren om dat doel te bereiken)
  • Daarvoor moet ik vanaf nu: (Hier noteer je heel concreet wat je vanaf nu gaat doen om dat doel te realiseren. Dus niet: hiervoor moet ik geduld hebben… )

Maak nu ook een plan voor over vijf jaar. Dat is je tussendoel. Wat moet je heel concreet doen om over vijf jaar het leven te hebben dat jij wilt? Bepaal nauwkeurig wat je daarvoor moet doen. Neem een maagdelijk vel papier en schrijf op.

Mijn doel is over vijf jaar:

  • Over vijf jaar ben ik:
  • Ik ga dat bereiken door:
  • Daarvoor moet ik:

En nu een plan voor over een jaar. Dat is een termijn die je goed kunt overzien. Waar wil je zijn over een jaar na nu? Hoe ziet je leven eruit? Wat zijn de veranderingen die je hebt doorgevoerd? Wat moet je daar voor doen? Noteer welke concrete stappen je moet doen om over een jaar te zijn waar je wilt zijn?

Mijn doel is aan het eind van het komend jaar:

  • Over een jaar ben ik:
  • Ik ga dat bereiken door:
  • Daarvoor moet ik nu:

Het is duidelijk dat dit laatste plan nu meteen aan de orde is. Het is een goed idee om dit plan verder uit te werken in kleine stappen die je moet doen om je doel te bereiken. Je kunt een maandkalender nemen en daar elke week een notitie op zetten van dingen die je dan bereikt wilt hebben. Waarschijnlijk kun je nu direct al één kleine stap doen om jezelf in de richting van je doel te sturen. Doen.