Opdracht 2 – Verwachtingen Copy

Noteer in enkele regels wat je verwacht van deze cursus.