Opdracht 3 – Levensloop Copy

Beschrijf in ongeveer ½ A4 je levensloop.

Noem kort wat jij als de oorzaak ziet voor jouw eenzaamheid.