Opdracht 3 – Sterke kanten Copy

Print de twee pagina’s uit van STERKE KANTEN, de bijlage bij deze les die je hier onderaan de pagina vindt. Knip de kaartjes uit en leg om te beginnen de serie kaartjes bovenaan voor je waarop staat: ben ik heel goed in, ben ik goed in, kan ik, nooit gedaan. Leg vervolgens de kaartjes met de omschrijvingen elk bij het toepasselijke kaartje.

Laat eens tot je doordringen wat je allemaal kunt!

Maak nu voor jezelf een lijst van de dingen waar je goed in bent, en van de dingen die je nooit gedaan hebt. Bewaar ze goed.

Ten slotte neem je de kaartjes waarop staat: soms, zelden, vaak. Leg ze weer voor je neer. Neem nu de kaartjes met de dingen waar je goed in bent. Bepaal nu welk van die dingen in je huidige leven soms, zelden of vaak voorkomt. Hieruit kun je destilleren hoe vaak je in de gelegenheid bent die dingen te doen waar je hart bij ligt, de dingen die je goed kunt en die je waarschijnlijk leuk vindt. Ho!!! Waarschijnlijk…Want het is niet altijd zo dat je leuk vindt waar je goed in bent.

Met deze sorteertest doe je weer een ontdekking over jezelf. Kijk waar je goed in bent. Denk na over wat je het leukst vindt. Bekijk ook de dingen die je nog nooit hebt gedaan. Waarom is dat zo? Zou je eens iets nieuws willen proberen? Noteer en bewaar!

Download Les 5 opdracht 3 document : Jouw sterke kanten