Opdracht 5 – Schijf van Rijks Copy

De schijf van Rijks

Wij mensen moeten in ons leven stapels dingen leren. Bergen kennis en vaardigheden moeten we onder de knie krijgen om het leven aan te kunnen. Om een idee te geven van de verschillende deelgebieden van het leven (die natuurlijk geen werkelijke deelgebieden zijn, maar allemaal in elkaar overlopen) heb ik een overzicht gemaakt. De binnencirkel verbeeldt het gezin, de cirkel daarbuiten de school en de buitenste cirkel staat voor je directe omgeving daarbuiten, dus collega’s, kerk, clubs enzovoort. De buitenste ruimte is onbegrensd. Dat is de ruimte waarin het meeste te leren valt.

Het is aardig eens na te gaan waar jij je kennis en vaardigheden hebt opgedaan. Waar heb je geleerd hoe je voor jezelf moet zorgen? Welke voeding goed is, hoe je met seks omgaat… Welke deelgebieden zouden nog wel wat ontwikkeling kunnen gebruiken?

Wil je optimaal leven? Zet je zintuigen op scherp!

Kijk maar eens goed naar de schijf van Rijks. Het is informatie die bedoeld is om je een andere kijk te geven op jezelf, op je ontwikkeling en op de vele, vele mogelijkheden die er nog zijn om je levensgebieden verder te ontwikkelen. Sta eens stil bij de vraag waar jouw emotionele voeding vandaan komt, of je het nog steeds doet met de vaardigheden die je jaren geleden hebt geleerd. Of je tevreden bent met wat je weet over je lichamelijke verzorging, of je vindt dat je er eens wat zou kunnen bijleren op welk gebied dan ook. Bekijk elk deelgebied afzonderlijk. Maak eventueel notities.

Communicatie

Als je naar de schijf kijkt, zie je dat er vakjes worden gevormd. Elk vakje stelt een deelgebied van je leven voor, zoals dat werd of wordt beïnvloed door anderen. Kun je eens nagaan door wie je sterk bent beïnvloed? En in welk vak dat plaats vond? Neem bijvoorbeeld het vakje lichamelijke ontwikkeling. Ben je na de gymlessen op school opgehouden met bewegen? Dan zijn bij jou voornamelijk de binnenste vakjes gebruikt. Of is bij jou ook het buitenste vakje in gebruik, en leef je je regelmatig uit op de tennisbaan, bijvoorbeeld? Hoe komt dat? Wie was in jouw leven van grote invloed, zodanig dat jij zo fanatiek tennist? In welk vak vond dat plaats? Ga zo eens na op welke plaatsen in de schijf jouw ontwikkeling erg belangrijk is geweest.

Sommige mensen maken hier een heel kunstwerk van. Je kunt de ideeën van de woordspin hier ook in toepassen, vooral als je een heel groot vel papier neemt. Leef je uit en gebruik het als een manier om weer meer van jezelf en jouw leven in kaart te brengen. Je wordt je zo meer en meer bewust van je geschiedenis, van je sterke kanten en van de kansen die er nog liggen voor aanvulling. Download de schijf hier.

Aan de hand van een schema ga je na welk van jouw levensgebieden meer of minder zijn ontwikkeld en waar je die kennis dan wel hebt opgedaan. Het is een uitgebreide opdracht waar je best een paar uurtjes aan bezig kunt zijn. Of misschien wel een paar dagen. Trek er voldoende tijd voor uit.