Opdracht 6 – Welke waarden Copy

Pak de waardenlijst er bij, die je in les 1 hebt gemaakt. Het is belangrijk te weten of jouw waarden ook inderdaad terug te vinden zijn in het leven dat je leidt. Je hebt voor elk aspect van je leven genoteerd of jouw waarden daarin tot uiting komen. Kijk eens goed naar de waarden die je in je leven terug vindt. Heb je het idee dat de mensen die je er ontmoet een aantal van dezelfde waarden delen? Dat kan zijn in je

  • privéleven,
  • in je werk,
  • bij je hobby’s.

Laat tot je doordringen hoe tevreden je daar mee bent. Als blijkt dat voor jou belangrijke waarden op geen enkele manier in jouw leven terug te vinden zijn, dan is er iets ernstigs aan de hand. Dat betekent namelijk dat je nergens echt gelukkig bent. Ga na of er op een gebied iets te verbeteren valt. Als je bijvoorbeeld hecht aan status, en je werk biedt je dat nauwelijks, dan kan het zijn dat jouw hobby die behoefte voor je vervult.

Maar als ook in je hobby en privé niet het idee hebt dat het je status verschaft, dan houdt dat in dat die behoefte van je nergens wordt vervuld. het is dan echt hoog tijd daar wat aan te doen. Ga na op welke punten er verbetering nodig is, en bedenk hoe je dat kunt realiseren. Maak het nog niet te concreet.

Je hebt de waarden die je belangrijk vindt uitgebreid onderzocht en genoteerd. Haal ze tevoorschijn en schrijf de belangrijkste op een rijtje op in het onderstaande overzicht. Welke van die waarden vind je momenteel terug je in je werk / hobby / privé. Kruis aan.

Download hier Les 4 opdracht 6 

Welke waarden kom je niet tegen in werk of hobby? Realiseer je dat! Doe wat met die wetenschap!

Kies! Ook niet-kiezen is een keus. Wees de keus de baas!

Als je al je belangrijke waarden in hetzij je werk, hetzij je hobby of thuis terug vindt heb je een solide basis. Als een deel van je waarden op de ene plaats en een deel op de andere wordt ingevuld is dat prima, dan komt je hele persoon ergens aan bod. Als blijkt dat je bijvoorbeeld in je werk te weinig van je waarden terugvindt, betekent dat waarschijnlijk dat je weinig van jezelf in je werk kwijt kunt. Als je daar tevreden mee bent, omdat je die aspecten van jezelf ergens anders wel hebt, dan is er niets aan de hand. Als je tot de conclusie komt dat je het belangrijk vindt om in je werk die voor jou belangrijke waarden terug te vinden, is het misschien een goed idee naar een andere baan uit te zien.

Als blijkt dat jouw waarden maar mondjesmaat in je leven zijn terug te vinden is het tijd dat je daarover eens ernstig nadenkt. Is er een manier om de waarden die voor jou belangrijk zijn op de een of andere manier in je leven te integreren?

Noteer het zo: ik wil in mijn werk/hobby/thuis meer…….. etc.