Opdracht 7 – Creatief Copy

Schrijf de eerste 6 woorden op die je te binnen schieten bij het zien van deze foto. Maak een kort gedicht met gebruikmaking van een of meer van die woorden. Onderteken het. Je bent een dichter!

Boszicht