Opdracht 7 – Jouw voorkeur… Copy

De afgelopen 24 uur heb je zonder twijfel iets meegemaakt. Klein of groot, dat doet er niet toe. Maak een lijst van dingen die je meemaakte en deel die in volgens dit overzicht. Vul gedurende tien minuten een A4-tje in. Noteer gewoon wat er bij je opkomt als je de afgelopen 24 uur de revue laat passeren.

Als je hiermee klaar bent heb je een ontdekking gedaan over jezelf. Aan het eind van les 4 zal ik het vertellen. Ga niet kijken voor je de opdracht hebt gedaan, anders is de verrassing weg, en het resultaat minder!

Download hier Les 4 opdracht 7 document