Oplossingsgericht stap 1

Doelen en resultaten


In deze lees je wat oplossingsgericht werken is, hoe de methode ontwikkeld is en welke misverstanden zich voordoen. Je hoort en ziet Jeannette uitleggen in welke context je deze methode moet plaatsen.

Na deze les ken je het ontstaan, de ontwikkeling en uitgangspunten van oplossingsgericht werken.