Oplossingsgericht stap 5

De opdracht


Vraag aan een (zorg/welzijns) professional in jouw omgeving wat deze verstaat onder oplossingsgericht werken. Voer een gesprek over de juiste invulling van en de misverstanden rond dit begrip.

Hoe ging dat?

Leg voor jezelf vast wat goed ging en wat nog beter kan.