Oriëntatie toekomst Copy

Oriënteren op een andere toekomst

Je bent tot nu toe in de eerste lessen voornamelijk bezig geweest met het uitgangspunt: waar sta ik nu, wat is mijn situatie. Je gaat deze les door met inventariseren. Vanaf nu ga je ook meer kijken naar wat er nog meer mogelijk is in de wereld om je heen. Je gaat een uitgebreidere tevredenheid-score maken. Je gaat je voorzichtig oriënteren op een andere toekomst. Dit wordt weer een stevige les, met heel veel verschillende opdrachten. Doe elke dag wat, laat goed tot je doordringen wat je aan het doen bent.

Succes weer met deze les!

Eenzaam in het huwelijk? Al eens geprobeerd een steen door de TV te gooien?

Ouders en kinderen

Tal van wetenschappers hebben hun carrière gebouwd op het onderzoeken van de hechting tussen ouders en kinderen. Die bijzondere band die ontstaat tussen het kleine kind en haar voornaamste verzorger(s), die band die zo sterk is dat kinderen hun ouders trouw blijven tot in het extreme. De speurtocht naar het waarom van die band gaat maar door. Mij kan het niet schelen hoe het komt. Ik vind het dezelfde vraag als de vraag waarom mensen kinderen willen. Waarom zou je een antwoord op die vraag nodig hebben? Het simpele feit dat het zo is, vind ik genoeg. We hoeven dat niet uit te leggen, we hoeven niet altijd zo rationeel te zijn.

De vraag waarom onze neus van voren zit in plaats van aan de zijkant van ons hoofd is voor de meeste mensen helemaal niet relevant. Die neus aan de voorkant is een gegeven. Zo is die loyaliteit tussen ouders en kinderen ook een gegeven. Degelijk onderzocht door wetenschappers, overigens. Het gaat zo ver dat kinderen hun ouders niet afvallen, zelfs al zijn die kinderen gruwelijk verwaarloosd of mishandeld.

Ouders

Ouders zijn de eerste mensen van wie we aandacht krijgen, in welke vorm dan ook. Liefde, voeding, warmte, aandacht. Aandacht. Dat levert een patroon op van een hechte relatie van mensen onder hetzelfde dak, die hun leven delen en elkaar aandacht geven. Voor verreweg de meeste mensen is dat een prettige relatie, een liefdevolle relatie, een vorm van leven waar zij zich goed bij voelen. Een hecht patroon van leven.

Patroon van verbondenheid

Het is niet vreemd dat mensen ook later in hun leven een dergelijk patroon willen herhalen in hun volwassen leven: dat is het vertrouwde patroon. Het is ook niet vreemd dat mensen meer moeilijkheden ondervinden als ze kiezen voor een andere samenlevingsvorm. Nietalleen is het verwachtingspatroon van de buitenwereld daardoor verstoord, ook de invulling van een dergelijke andere relatievorm vraagt om aanmerkelijk meer inspanning, omdat een nieuw patroon moet worden gevormd waar je geen directe voorbeelden van had.

We gaan een woordspin maken (maar alleen als je het leuk vind, het hoeft niet…)

Je staat er vast niet elke dag bij stil, maar je maakt deel uit van een enorm netwerk van mensen die elkaar kennen. Wat doe je met deze informatie?