Patronen stap 1

Lees de tekst over leren


Patronen vormen de veilige basis van ons bestaan. Alleen als wij zaken herkennen (door hun vaste patroon) weten we waar we aan toe zijn. Dat geldt voor alles om ons heen, dat geldt ook voor het volgen van een studie. We zijn gewend een introductie te krijgen, een inhoudsopgave een startmoment en dan… ervoor gaan.

Gebeurt dat niet, of op een vreemde manier, dan zijn we meteen op het verkeerde been gezet. Er schuurt iets, het voelt niet goed, kortom, een valse start.

Of we dat kunnen herstellen hangt af van jou en mij. Ben je bestand tegen een stootje als het gaat om hoe jouw leerproces verloopt? Krijg je van nu af aan materiaal op een overzichtelijke wijze? De eerste vraag kan ik niet beantwoorden, de tweede wel.

Nee. Het blijf onoverzichtelijk.

Ik wil je graag vertellen waarom dat zo is. Mensen leren graag. Maar nog fijner vinden we het te leren wat we al weten. Zo worden we bevestigd. We denken daarom heel vaak dat we leren, terwijl alles wat we doen is informatie filteren. We horen of lezen alleen wat ons aanstaat, wat past bij wat we al aan kennis in huis hebben. En zodoende leren we feitelijk weinig. En er is één manier om daar verandering in aan te brengen en te zorgen dat je echt iets nieuws leert. Dat is chaos.

Daarom krijg je het lesmateriaal soms zus, dan weer zo. Soms (vaak, let maar op) zul je dingen twee keer krijgen, maar dan op net iets andere manier verwoord.

Je snapt dat dit feit over hoe mensen leren niet alleen van toepassing is op jou en mij. Het gaat ook op voor de mensen die jij op jouw beurt weer iets wilt leren. Misschien is het daarom een goed idee op te blijven merken wat er gebeurt met jou tijdens deze lessen. Waar voel je weerstand, en wat betekent dat voor jou?

Weerstand is meestal iets dat je voelt als je op het punt staat iets nieuws te leren dat niet klopt met wat je dacht te weten. Je voelt je misschien wel een beetje aangevallen. Het is belangrijk dat je die momenten herkent en dat je weet wat het mechanisme is. Het is voor mij ook belangrijk. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat mensen op zo’n moment de docent de schuld geven, of de lesstof. Of het gebrek aan plaatjes. Of de overdaad aan plaatjes ;).

Ik wil, kortom, dat je weet dat die chaos opzettelijk is, bedoeld om jouw leerproces te verbeteren. En ja, ik weet dat dat soms vervelend voelt. De eerste keer dat ik op deze manier les kreeg dacht ik dat de docent niet competent was en ik haakte bijna af. Ik ben blij dat ik het niet heb gedaan. Ik hoop dat jij ook doorzet en plezier leert hebben van deze manier van werken.