Reële verwachtingen Copy

Heb je een partner nodig? Nou, wordt wakker! Als je een partner nodig hebt, moet je er geen zoeken. Of hebben. Twee zijn beter dan een, zeggen de oude boeken, en inderdaad, met zijn tweeën is het leven vaak makkelijker en aangenamer dan alleen. Maar nodig hebben, dat is te veel gevraagd. Wat je nodig hebt, is zelfvertrouwen en een zinvol leven. Zodra je het idee hebt, dat je geen partner nodig hebt om je leven zinvol en aangenaam te maken, dan pas ben je een volwaardige partner voor een ander. Ga maar na, zou je zelf een partner willen die jou beschouwt als de oplossing van een probleem? Je bent toch zeker meer waard!

Kinderen zijn geen medicijn

Denk je dat het leven pas zinvol is als je kinderen hebt? Vergeet het maar. We zijn mensen en kunnen de wereld iets meer bieden dan alleen onszelf reproduceren. Dat neemt niet weg dat voor de meeste mensen het krijgen van kinderen een diepe wens is, een oer-verlangen. En net als met andere diepe menselijke wensen en verlangens is daar niets mis mee. Maar als het je diepste wens is kinderen groot te brengen en je hebt ze niet, of kunt ze niet krijgen, zorg dan dat die wens geen obsessie voor je wordt. Er zijn tal van andere manieren om je leven zin te geven. En ook hier geldt weer dat het hebben van kinderen geen medicijn is tegen eenzaamheid! De eenzaamheid zit in jezelf, niet in je situatie.

Als jouw leven verdrietig is omdat je geen kinderen hebt en ze wel graag zou hebben, a dan voor jezelf eens na wat het precies is wat je mist. Kinderstemmetjes om je heen? Die zachte handjes in de jouwe? De vragen van opgroeiende kinderen? Discussies met verwarde pubers? Of het gezellige leven in een gezin, met alle drukte die dat met zich meebrengt? Of mis je het gevoel van vervulling dat je verwacht dat kinderen kunnen geven? Probeer het eens nuchter voor jezelf te bekijken. Maak het helder voor jezelf. Schrijf het eens op. Kijk dan naar je waardenlijst, en vergelijk de uitkomsten. Zijn er parallellen? Dan zijn dat waarschijnlijk de belangrijkste aspecten van je leven.

Ga eens na of je, objectief gezien, die waarden ergens anders zou kunnen realiseren. En zeg nu niet meteen dat dat toch nooit hetzelfde is als echt, je eigen kinderen. Nee, dat klopt. Maar besef wel dat met eigen kinderen onvermijdelijk ook eigen zorgen je leven binnenkomen. Zorgen die je op geen enkele manier kunt inschatten als je geen kinderen hebt.

Verlangen

Ik wil niets afdoen van het verlangen naar eigen kinderen. Ik wil alleen graag dat je onder ogen ziet dat er andere mogelijkheden zijn om een leven inhoud te geven. Geluk hangt niet af van het hebben van kinderen.De meeste volwassen mensen kunnen

  • beter denken
  • zich beter ontspannen

… als ze alleen zijn.

In de literatuur die psychologen hebben geproduceerd over het onderwerp eenzaamheid wordt vaak onderscheid gemaakt tussen intimiteit en sociale contacten. Als je dat onderscheid maakt ga je er dus vanuit dat het één iets anders is dan het andere. Het geeft de indruk dat sociale contacten iets afstandelijks hebben, iets van een verplichting misschien zelfs. We nemen de kreet ‘sociale contacten’ zo vaak in de mond dat we niet eens meer precies weten wat we eronder verstaan.

Sommige sociale contacten kunnen, bijvoorbeeld op geestelijk niveau, heel intiem zijn, terwijl lichamelijke intimiteit zonder geestelijk contact maar al te vaak voorkomt. Ook hier geldt weer dat je geneigd bent te denken in patronen. Je deelt de wereld in vakjes: sociale contacten, collega’s, vrienden, intieme partners. Onze verwachtingspatronen zijn ernaar: wie geen partner heeft is dus waarschijnlijk eenzaam, wie getrouwd is heeft dus waarschijnlijk geen last van eenzaamheid. Het is goed dat alles met een korrel zou te nemen. Toch is het goed om te weten waar jouw verlangen naar uitgaat.

Jouw mensen

Heb je wel eens stilgestaan bij wat je precies verlangt, verwacht? Weet je wat er kan, wat reële verwachtingen zijn? Pas als je weet wat je wilt, kun je keuzes maken uit wat mogelijk is, en erop af gaan. Pas dan, als je op het doel af gaat dat jouw hart heeft, kom je terecht bij degenen die datzelfde willen en voelen, dus bij jouw mensen!

Een vrouw die hartgrondig verlangt naar een man om een uitbundige seksuele relatie mee te hebben, moet niet op zoek gaan naar een vriendin om mee naar de bioscoop te gaan. Dat bioscoopje kan best leuk zijn, maar bevredigend zal het voor haar niet zijn! Een man wiens passie het is postzegels te verzamelen, moet niet op zoek gaan naar een vriend die daar zijn neus voor ophaalt. Weet wat je wil! Pas als je precies weet wat je eigenlijk wilt kom je op het goede spoor.

Tip: zoek daar waar je gevonden wilt worden. Als je in de kroeg gaat rondhangen om mensen te ontmoeten, dan ontmoet je mensen die in een kroeg willen rondhangen! Als je zelf geen kroegtijger bent, doe dat dan niet.

We hebben je interesses en wensen in kaart gebracht, maar je bent tot nu toe waarschijnlijk uitgegaan van de dingen die je bekend en vertrouwd waren. Het is ongelofelijk moeilijk om je voor te stellen dat je iets volkomen nieuws zou kunnen doen. Iets waar je nog nooit over nagedacht hebt. Dat gaan we nu doen.

Vrijwilligerswerk: overblijfouder, een kraam huren op een rommelmarkt, pedicure in een bejaardenhuis, bergbeklimmer, model zijn op een kappersschool, etc.