Verander van gewoonte Copy

Wie uit zijn isolement wil raken moet niet alleen de eigen gewoonten veranderen, maar ook die van een ander!

Communicatie

Wat is geïsoleerd? Het is niet mogelijk dichter op elkaar te wonen dan in een groot flatgebouw. Wat is dus geïsoleerd? Je kunt daar natuurlijk wel allerlei theorieën op loslaten. Je kunt bijvoorbeeld stellen dat juist doordat mensen zo dicht op elkaar wonen, ze de neiging hebben wat afstand te houden, omdat je anders al snel in elkaars veilige ruimte zit.

Dat is bedreigend, dat willen mensen niet, daarom zal je in een lift bijvoorbeeld, waar je op elkaar zit gepakt, zelden mensen een gesprek horen aanknopen. Dat is een ruimte waarin je probeert op alle mogelijke manieren de afstand tussen jou en de ander te bewaren. Lukt dat niet fysiek, dan toch echt wel door elkaar straal te negeren.

Vroeger, toen alles goed was…

En hoe zit dat dan met dorpen, waar je verder van elkaar af woont? En steden met rijen en rijen woningen naast elkaar? Laten we het maar duidelijk zeggen: het ligt aan jezelf. Het ligt niet aan het dorp, de stad, de straat, de flat. Niet aan de wijk, de verlichting, de afstand tot het station of wat je ook maar wilt bedenken. Nee, het ligt aan jezelf. Het is met contact net als met veel andere dingen: eerst moet je geven om te kunnen ontvangen.

Onze opvoeding is vaak nog gebaseerd op oude patronen. Op het gegeven dat je in een dorp of stadswijk woont en daar je omgeving kent. Op leven dat als vanzelf voortkabbelt. Op contacten die als vanzelf ontstaan, op familiebanden die losgeraakt zijn. Veel van ons hebben niet geleerd hoe hun leven zo in te delen dat ze de contacten hebben die ze wensen.

Wachten werkt niet

Zitten wachten tot je wordt benaderd door wie dan ook is de slechtste methode om aansluiting te vinden. De enige die dan wel aan de deur wil komen is de schoorsteenveger, of, in een flatgebouw, een enquêteur. Die overigens soms geen enquêteur blijkt te zijn maar een verkoper van gladde praatjes. Er is echt maar één manier: erop af. En niet denken dat één keer schieten voldoende is om een hoofdprijs te winnen. Je zult moeten oefenen en investeren. In jezelf, zodat je weet wie je bent en wat je wilt bereiken. In het leren kennen van de mogelijkheden van jezelf en de wereld. Tenslotte zul je moeten investeren in tijd voor anderen.

Niet altijd zal je meteen bereiken wat je wilt. Sommige dingen zul je echt moeten leren door te hard werken. Je zult moeten accepteren dat, ook al zijn jouw pogingen nog zo goed, anderen zelf mogen beslissen of ze jou leuk vinden en of ze contact met je willen.

Zoek eens een nieuwe ervaring.. Bungee jumpen hoeft niet. Eén klein nieuw ervarinkje af en toe is goed genoeg. Dat geeft nieuwe energie.


Hoe komt het dat je je geïsoleerd voelt?

Het ligt niet:

  • aan je huis
  • aan je dorp
  • aan je buurt
  • aan je flat
  • aan je wijk
  • aan je stad

Het ligt aan jou!

Ja, ik weet het wel. Dat klinkt beschuldigend. Maar zo bedoel ik het niet. Er zijn omstandigheden die ervoor zorgen dat je niet meer de deur uit kunt. Dat je door je gezondheid aan huis bent gekluisterd, of erger nog, juist niet meer thuis kunt zijn. Toch is het ook in die gevallen aan jou om vorm te geven aan je leven. Om te zorgen dat je, ook in die omstandigheden, alles uit het leven haalt wat er in zit. En ja, soms moet je daar behoorlijk voor op zoek.Het is dus niet jouw schuld dat je je eenzaam voelt. Maar het is wel jouw taak er iets aan te doen.

Vraag hulp

Gelukkig hoef je het meestal niet alleen te doen. Zeker als je door je gezondheid of leeftijd het niet meer zelf allemaal kunt opbrengen zijn er enorm veel mensen en instanties die je steunen en helpen. Benader ze. Bel op. Vraag erom. Informeer er naar. Vraag of iemand wil helpen. Via de Tips en Links pagina kom je een heel eind. Ook je eigen gemeente kunnen ze wel op weg helpen. Vraag ernaar.

Als jij het niet helemaal naar je zin hebt in je buurt, is dat jouw probleem. Je kunt je heil ergens anders zoeken als je het gevoel hebt om te veel te moeten investeren om je hier wel thuis te gaan voelen. Je kunt besluiten dat je deze buurt niet zo belangrijk vindt, en contacten zoeken buiten je woonplek. Je kunt je ook aansluiten bij de buurt. Dat vraagt energie, tijd, en vooral de wil om de zaken naar je hand te zetten. Het is jouw keus. Beide keuzes zijn goed. Niet altijd staat het je vrij die keus te maken. Geld en andere mogelijkheden liggen niet altijd voor het oprapen. Het staat je wel altijd vrij ermee te doen wat je wilt. BEn ji iemand die de omstandigheden laat bepalen hoe je je voelt? Of ben jij zo sterk dat je daar boven staat?

Als je denkt dat dit klinkt alsof ik jou de schuld wil geven van je situatie, dan zou je misschien dit stukje nog eens moeten lezen. Het gaat niet om schuld, niet om verwijten, maar het gaat erom dat jij en jij alleen verantwoordelijk bent voor jouw leven. Als je wilt dat alles blijft zoals het nu is, dan is dat jouw keus. Als je het anders wilt, zul je in beweging moeten komen.

Veranderen. Brrr…

Contact hebben met mensen is niet hetzelfde als verbinding hebben. Het laatste is veel bevredigender.

Je bent nooit meer zo jong als je nu bent. Ben je tevreden met de manier waarop je je tijd besteed? Je hebt nog vele uren voor je liggen. Wat ga je er mee doen? De consumentenbond doet niet anders dan testen hoe wij de beste koop kunnen doen. Wanneer heb jij voor het laatst onderzocht of jij je tijd goed besteedt?

Tijd is een schaars artikel. Is dit de beste koop? Zie de beschikbare tijd voor de rest van je leven als een gevulde portemonnee. Je kunt er heel wat mee doen, maar je mag het niet verspillen, want er komt nooit iets bij. Elke keer als je, wat dan ook, doet, gaat die knip open en gaat er wat uit, erbij komt er niets. Vraag je dus af of je energie wilt besteden aan de dingen die je doet.