Privacybeleid

Privacyverklaring

Jij hebt waarschijnlijk net zo’n hekel aan gesjoemel met je privacy als ik. Maar omdat de wet het nu eenmaal eist, zet ik het nog eens op een rij:

O, en je kunt dit ook hier downloaden. Moet ook van de wet.

Jeannette Rijks, opererend als een eenmanszaak onder de naam ‘Jeannette Rijks’ of ‘Faktor5’, gevestigd aan de Ambachtenstraat 13 in Oudenbosch, verder te noemen ‘Faktor5’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jeannette Rijks

Ambachtenstraat 13

4731RE Oudenbosch

Jeannette Rijks is de Functionaris Gegevensbescherming, zij is te bereiken via j.rijks@faktor5.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Faktor5 verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • in geval van een bestelling: betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via j.rijks@faktor5.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Faktor5 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw betaling;
  • het aanmelden van jou aan een training of workshop;
  • verzenden van een nieuwsbrief, maar alleen als je je daarvoor hebt opgegeven;
  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Faktor5 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Faktor5 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Google Contactpersonen: Onderhoud van telefoonnummers en e-mailadressen
  • Google Analytics: analyse van bezoekersaantallen en tijdsbesteding

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Faktor5 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk verplichte bewaartermijn voor boekhoudkundige gegevens, die is zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Faktor5 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dat betekent dat degene die onze hosting verzorgt en onze website onderhoudt, je gegevens zou kunnen inzien. Wij hebben met hen ook overeenkomsten gesloten, om te garanderen dat ook zij zorgvuldig met jouw data omgaan. Jouw gegevens worden verder niet gedeeld, verkocht of op welke wijze dan ook aan anderen ter beschikking gesteld.

Welke cookies gebruiken we op deze website?

Permanente cookies
Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat je bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die je
hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart je tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt je
verwijderen via de instellingen van je browser. Deze cookies worden automatisch na 30 dagen verwijderd van onze server.

Sessie cookies
Sessie cookies zetten we in tijdens je bezoek en worden automatisch verwijderd zodra je de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen je tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.

Google Analytics cookies
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te
houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van je handelingen op de website.

Social media cookies
Op onze website vind je enkele buttons waarmee je onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via  Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met je gegevens doen. We delen de first-party cookies van de website met Facebook. Dit zodat we bezoekers die geïnteresseerd zijn in de producten en diensten van Faktor5 relevante advertenties kunnen laten zien.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Je hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarvoor kunt je contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Meer informatie over cookies vind je op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Faktor5 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Sociale deelmogelijkheid

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Nieuwsbrief

Af en toe sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

Bezwaar

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar j.rijks@faktor5.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Faktor5 wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Faktor5 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via j.rijks@faktor5.nl