8. Extra materiaal voor module 2

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de vraag of hulp bij eenzaamheid wel werkt. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat dat vaak niet het geval was. Zo is in 2020 dit artikel verschenen. Je ziet dat de focus nog steeds op ouderen ligt. Internationaal is er gelukkig steeds meer onderzoek naar de werkzaamheid van vormen van hulp bij eenzaamheid.

Movisie is het onderzoeksinstituut dat in Nederland aangewezen is om kennis rond eenzaamheid voor het Sociaal Domein te inventariseren. Zo is er de database effectieve sociale interventies, war Creatief Leven ook in is opgenomen. Movisie publiceert over (de aanpak van) eenzaamheid. In april 2023 verscheen het rapport “Eenzaamheid doorbreken. Wat werkt volgens mensen met ervaringskennis?” Het is mooi om te zien hoe dit aansluit bij hoe wij werken.

Je kunt hier zien wat Movisie nog meer heeft te bieden. Oriënteer je hier met name als je werkt in of voor het Sociaal Domein.

Ter inspiratie: Brené Brown over kwetsbaarheid.

In deze eerste twee modules heb je vooral onze eigen benadering van eenzaamheid meegekregen. Maar natuurlijk zijn er veel meer visies. De ene sluit soms de andere uit, soms is er een grote overlap. Je weet, wij gaan uit van de definitie:

Eenzaamheid is het fysiek ervaren van een tekort in (patronen van) verbondenheid met andere mensen.

Je weet waarom precies deze formulering is gekozen. Ben je het even kwijt, kijk dan nog eens hier. Eenzaamheid is volgens deze definitie geen probleem. Net zomin als dorst een probleem is, als je maar water kunt drinken is eenzaamheid een probleem als jij relaties kunt aangaan en onderhouden. En daar zit het probleem: te veel mensen weten niet hoe ze dat moeten doen en raken zo verstrikt in langdurige eenzaamheid, met alle gevolgen voor de gezondheid van dien. 49% Van de bevolking voelt zich te veel en/of te vaak eenzaam en deze mensen hebben dus allemaal al te maken met een veranderend brein. Dat is een enorm probleem met grote gevolgen voor de persoon zelf, maar ook voor de maatschappij. Daar moeten we wat aan doen!

Op Eenzaamheid Informatie Centrum – een website die door Jeannette Rijks in 2004 is gestart – staat een longread uit 2023 over hoe we in Nederland eenzaamheid aanpakken. Lees dit voor je je stort in het adviseren, voorlichten of presenteren.

De aanpak van eenzaamheid in Nederland -longread

Masterclass bij module 1