Behoeften Copy

Je werkelijke behoeften

Een partner vinden is voor verreweg de meeste mensen natuurlijk fantastisch, laten we het daar over eens zijn. Een partner hebben is een volstrekt normale menselijke behoefte. Als je daarin slaagt is dat prima. Behalve als je genoegen neemt met een partner die eigenlijk niet bij je past, alleen maar om die eenzaamheid niet te voelen. Dan raak je van de regen in de drup. Niet doen! Een leuke partner vinden is makkelijker als je lekker in je vel zit, dan wanneer je min of meer wanhopig op zoek bent…

Je maakt je kwetsbaar als je een partner echt nodig hebt om je niet eenzaam te voelen. Als je dus echt dat nare gevoel van eenzaam zijn wilt veranderen, zul je jezelf onderhanden moeten nemen. Je zult niet alleen bepaalde gewoontes moeten veranderen, gewoontes die jou in die eenzame situatie houden. Je zult ook moeten ontdekken wat nu precies jouw eigen diepste behoefte is. Zodat je de juiste nieuwe gewoontes zult aanleren. Nieuwe gewoontes die ervoor zorgen dat die behoefte van jou ook wordt bevredigd.

Wat heb je nodig?

Er zijn 6 basisbehoeften: (volgens Weiss (1974) )

  • Hechting. Mensen voelen zich op hun gemak, voelen zich thuis bij hechtingsfiguren.
  • Sociale integratie, of beter nog, een sociaal netwerk. Een bron van gelegenheden om elkaar te zien, diensten en informatie uit te wisselen en voor allerlei bezigheden.
  • Zorgen voor een ander.
  • Gewaardeerd worden.
  • Betrouwbare achterban: familie.
  • Advies in belangrijke zaken.

De basisbehoeften van mensen wisselen. Ze zijn niet voor iedereen gelijk. Bovendien kunnen in de loop van een mensenleven deze basisbehoeften ook variëren.

Partners groeien niet aan bomen. Als je er een wint vinden moet je op zoek. Vanaf les 7 is dat een goed idee. Maar niet voor iedereen is een partner weggelegd. En niet iedereen wordt gelukkig van samenwonen. Ken jezelf. Ken je behoeften.