5. De opdracht

Lees de opdracht

Jouw opdracht is: Zoek drie interventies op, of leuke plannen rond eenzaamheid.

Een manier om die te vinden is via de website van Movisie. Realiseer je goed dat veel van de bestaande interventies weliswaar worden gepresenteerd als aanpak van eenzaamheid, maar daar niet voor zijn ontwikkeld. 

Ander ding dat je moet onthouden is dat deze interventies ontwikkeld zijn voor het sociaal domein, dat wil zeggen voor mensen met – in het algemeen – minder mogelijkheden. Er is daarnaast nog een wereld, die ruwweg 75% van de bevolking omvat. 

Via Google vind je veel nieuwe dingen, bijvoorbeeld met deze zoekopdracht: 

gaat eenzaamheid te lijf

Lees en maak het vervolg van de opdracht

Jouw opdracht is: stuur een door jou uitgezocht initiatief op aan de academie en betoog dat dit plan meer of minder kans van slagen heeft en voor welke specifieke groep mensen dit geschikt zou zijn. Geef hier argumenten voor, rekening houdend met de piramide van Bateson.

Movisie heeft ook een zg. check eenzaamheid, waarmee je als organisatie kunt zien of je ‘werkzame elementen’ gebruikt. Voor jou is het belangrijk dat je zelf begrijpt wat werkt en vooral ook waarom dat zo is. Maar de check kun je uiteraard eens proberen. Je vindt hem hier. (Misschien moet je even zoeken, het kan verplaatst zijn, maar ze hebben uitgebreide dossiers).