NLP stap 5

Empowerende vragen


Empowerende vragen zijn een bijzondere soort open vragen, die mensen aanzetten om hun eigen kracht of hulpbronnen aan te boren. Door vragen te stellen laat je de cliënt zelf nadenken over een situatie. Gesloten vragen kun je enkel met ja of nee beantwoorden. Open vragen geven ruimte.

Ze beginnen met de woorden:

  • Wat
  • Hoe
  • Welk
  • Waarom
  • Wat als…
  • Stel dat…

Deze vragen zijn altijd gericht op het ontlokken van uitspraken die de ander doen beseffen dat hij of zij heel wat aan krachtbronnen in huis heeft, of dat het mogelijk is om actie te ondernemen, of een ander doel dat op dat moment bijdraagt aan het zelfvertrouwen.

Hoe pas je deze vragen toe?

Oplossingsgericht betekent dat we de cliënt alle kans bieden de eigen oplossing te vinden. Het ene uitgangspunt daarbij is dat de oplossing bij de cliënt aanwezig is. Het andere uitgangspunt werd door Einstein zo geformuleerd:

Dat wil zeggen dat oplossingen zich niet bevinden in de wereld van de problemen.

Oplossingsgericht coachen betekent vragen stellend coachen. Onthoud altijd dat mensen als het ware antwoordapparaten zijn! Als ons een vraag gesteld wordt, maken wij automatisch een antwoord aan. Het hangt vervolgens van de context (dus ook van jou) af of de ander het antwoord ook wenst te geven.

Productieve vragen

Open vragen zijn de enige productieve soort vragen. Een open vraag is elke soort vraag die niet direct met een ja of nee beantwoord kan worden, maar die het nodig maakt er over na te denken en een meer uitgebreid antwoord te formuleren dan een simpel ja of nee. Niet elke open vraag is een productieve vraag. De open vraag bijvoorbeeld: waarom ga je niet gezellig bij een club? Is geen productieve vraag, ondanks het feit dat het een open vraag is.

Doelgerichte vragen

Er zijn open vragen die, hoewel productief, dat wil zeggen dat ze leiden tot een antwoord, toch niet bijdragen aan het doel als het gaat om de aanpak van eenzaamheid. De vraag: ‘wanneer voel je je het meest eenzaam?’ is misschien wel productief, dat wil zeggen, het lokt een antwoord uit, maar het dient niet ons doel.

Waarschuwing

Het zogenaamde ‘provocatief coachen’, waarbij vragen worden gesteld die prikkelen en de ander sterk uitdagen, is bij de aanpak van eenzaamheid in het algemeen niet aangewezen. Mensen die zich eenzaam voelen, vooral als die eenzaamheid al langer duurt, zijn mensen met een extreme gevoeligheid voor sociale afkeuring. Provocatief coachen kan voor deze mensen reden zijn om zich terug te trekken, waarmee het doel voorbij geschoten wordt.

Manier van vragen stellen

Coachende vragen kunnen soms gekunsteld overkomen. Het is aan jou om de juiste toon te vinden. Dat zal zeker in het begin niet meevallen. Daarom is het zaak stevig te oefenen, zowel in rapport te maken als in het oefenen van deze manier van vragen stellen.