Opdracht 1 – Levensrollen Copy

Levensloop

In het leven van ieder mens zijn verschillende rollen te onderscheiden. In elk stadium van je leven doe je andere dingen. Een kleuter doet andere dingen dan een bejaarde. Maar een rol is niet gebonden aan leeftijd. Een twintiger met twee kleine kinderen bevindt zich in een ander stadium dan een twintiger die nog bij haar ouders thuis woont. Aan je pensioen beginnen terwijl je kinderen net zijn afgestudeerd is een heel ander leven dan wanneer je omringd bent door kleinkinderen. In de verschillende rollen van je leven bestaat behoefte aan verschillende soorten contacten.

Download hier het les-4-opdracht-1-levensrollen printbaar document

Weer een oefening om in je map te bewaren. Vul in de vakjes hoe jij je rol in het leven op dit moment ziet. Elk hokje staat voor 10%. Woon je nog thuis, dan ben je 100% kind. Bezoek je je ouders wekelijks, dan maak je een schatting, bijv. 10%. Bekijk zo ieder onderdeel. Let op: het is niet de bedoeling exacte cijfers te krijgen, maar een globaal overzicht om je inzicht te geven in je leven.

Gaat je tijd voornamelijk op aan het verzorgen van kinderen, ben je daarnaast ook student? Welke rollen speel je op dit moment in je leven? Wat valt je op? Waar ligt jouw zwaartepunt? Ben je daar tevreden mee, of wil je dat anders? Kan dat anders?

Maak gerust notities bij deze opdracht. Misschien valt je iets op waar je verandering in wilt aanbrengen. Het is een momentopname. Zonder twijfel is dit over 5 jaar heel anders. Dit is een goede reden om ook later af en toe eens deze oefening te doen, om te controleren of je ‘op koers ligt’.