VAKOG Copy

Uitleg VAKOG

VAKOG?

De oefening met ruiken, voelen, enzovoort uit de eerste les was bedoeld om je op een andere manier bewust te laten zijn van jezelf en je omgeving.

De opdracht met het ruiken, proeven, voelen enzovoort die je eerder in deze les tegenkwam maakte je ervan bewust welke zintuigen voor jou het meest belangrijk zijn. Die zintuigen zijn: zien (Visueel), horen (Auditief), voelen (Kinestetisch), ruiken (Olfactorisch) en proeven (Gustatief). Vandaar: VAKOG. Als in je lijstje één van de zintuigen eruit springt, is dat het zintuig dat jou op dat moment de meeste informatie verstrekt uit je omgeving. Daar ben je als het ware in gespecialiseerd. Is dat belangrijk? Nou… stel je voor, iemand die meer ingesteld is op kijken zal andere dingen leuk vinden dan iemand die erg op het gehoor is gericht. Die verschillen bepalen welke hobby’s je leuk vindt, welke muziek je mooi vindt, of je van schilderijen geniet of juist helemaal niet!

Zelfkennis

Het is weer een stuk zelfkennis. Het kan je ook beter begrip voor anderen geven. Als zij enorm geniet van een arm om haar schouders, en hij weet pas echt dat ze van hem houdt als hij het haar hoort zeggen, krijg je dit: Zij zal hem vooral aanraken en hij zal haar vertellen dat hij van haar houdt. Op die manier denken ze elkaar te geven wat belangrijk is, maar ze geven en krijgen beiden niet dat wat ze het liefst hebben. Als je dit soort behoeften van jezelf kent en je ziet ook in anderen wat hun behoeften zijn kun je beter op elkaar afstemmen.

Je kunt op deze manier overigens nog iets te weten komen. Als zien voor jou het belangrijkste is, zul je van de tekst uit deze cursus het meeste plezier hebben als je gewoon leest. Als horen jouw sterkste kant is, lees dan de tekst hardop voor jezelf, dan heb je er het meest profijt van. Als voelen voor jou op nummer één staat, zul je van de opdrachten in de buitenwereld het meest profijt hebben.

Veel plezier!