Checklist eenzaamheid

Download, bewaar en bekijk het module 2 document: Checklist eenzaamheid

In de volgende les gaan we hier dieper op in.