Creatief Leven

Creatief Leven is ontwikkeld als een groepscursus. Niet voor niets: mensen in een groep stimuleren elkaar altijd, daardoor bereik je met een groep gemakkelijker resultaat dan in één op één situaties. Je kunt met deze methode ook wel een individueel traject aanbieden aan je cliënt. Dat vraagt om een andere aanpak. Het is allebei coaching, maar op verschillende manieren. Daar gaan we in deze module op in.

Maar Creatief Leven is ook een cursus: een leerproces. Daarom gaan we even in op de verschillen tussen onderwijs, hulpverlening, coaching en counseling.

We gaan het hebben over groepsdynamiek, groepsrollen en groepsvorming. Dingen die bij groepscoaching en bij onderwijs een rol spelen. Dat is belangrijk, want wat wij doen met Creatief Leven in een groep heeft daar mee te maken. We onderzoeken wat dit betekent voor jou in je rol als begeleider.

Creatief Leven is meer dan een groep mensen begeleiden naar een gezamenlijk doel. Het is individuele coaching in een groep. Dat vraagt om speciale aandacht voor de coachende processen waarmee je de individuele deelnemers aan de cursus kunt begeleiden. Daar gaan we dan ook uitgebreid op in.

Tot slot laten we zien hoe de technieken die je hebt geleerd samenvallen in deze werkwijze.