Opdracht

Jij weet wat eenzaamheid is, wanner het een probleem is en wat je er het best aan zou kunnen doen. Geef dit dan nu eens grafisch weer met behulp van CANVA of pictochart. Verwerk naar keus de volgende gegevens in een mooi overzicht:

Eenzaamheid in Nederland: de cijfers per aantallen Nederlanders, of per gemeente die jouw interesse heeft, per leeftijdscohort van 10 jaar. (Zie het CBS voor cijfers in de bevolkingsopbouw). Maak geen onderscheid tussen sociale of emotionele eenzaamheid.

of

Eenzaamheid: wat kun je doen wanneer (denk aan leeftijd van de persoon, of levensgebeurtenis, of ernst van de situatie, of van de leerbaarheid)

of

Eenzaamheid: What not do do! En waarom niet…

Plaats je werk in de Linkedin groep.https://www.linkedin.com/groups/8301263/