Presenteren

Presenteren… veel mensen zeggen dat ze liever doodgaan dan voor een groep iets moeten presenteren. Terwijl het zo leuk is als je het eenmaal hebt gedaan! Want waarom denk je dat al die cabaretiers het doen? Precies. Omdat het zo leuk is. Eenzaamheid is een onderwerp waar je bij uitstek vaardigheden bij nodig hebt om je publiek niet meteen in een depressieve coma te krijgen. Daarom eerst maar eens een overzicht van wat je moet kunnen en doen:

Het geven van een optimale presentatie vereist een combinatie van vaardigheden, zowel in termen van inhoud als in de manier waarop je die inhoud communiceert. Hier zijn enkele belangrijke vaardigheden die je moet ontwikkelen om effectief te presenteren:

1. Inhoudelijke voorbereiding:

 • Inhoud begrijpen: Je moet diepgaand begrip hebben van het onderwerp dat je presenteert. Dat zit wel snor.
 • Structuur: Je presentatie moet een duidelijke structuur hebben met een inleiding, kerninhoud en een afsluiting. Organiseer je informatie logisch en maak gebruik van overgangen om een soepele flow te creĆ«ren. Daarover straks meer.
 • Doel en doelgroep: Bepaal het doel van je presentatie en stem je boodschap af op de behoeften en interesses van je doelgroep.
 • Visuele ondersteuning: Maak gebruik van visuele hulpmiddelen zoals slides, grafieken en afbeeldingen om je boodschap te versterken. Zorg ervoor dat deze visuele elementen de inhoud ondersteunen en niet afleiden.
 • Interactie en betrokkenheid: Overweeg hoe je je publiek kunt betrekken. Dit kan zijn door vragen te stellen, discussies te faciliteren of praktische demonstraties te geven. Er gaat niets boven een persoonlijke ervaring die je deelt, Maar denk wel daarover na voordat je begint.

2. Communicatieve vaardigheden:

 • Duidelijke communicatie: Spreek duidelijk en articuleer je woorden. Vermijd te snel spreken of mompelen.
 • Oogcontact: Maak oogcontact met je publiek om een gevoel van betrokkenheid en vertrouwen op te bouwen.
 • Lichaamstaal: Je lichaamstaal is belangrijk. Sta rechtop, gebruik gebaren op een natuurlijke manier en vermijd afleidende bewegingen.
 • Stemgebruik: Varieer je toon en stemvolume om je presentatie levendiger te maken. Pas je stem aan aan de boodschap die je overbrengt.
 • Pauzes en ademhaling: Neem af en toe pauzes om adem te halen en je publiek de gelegenheid te geven de informatie te verwerken. Overhaast je niet door de presentatie.

3. Publieksgerichtheid:

 • Empathie: Toon begrip voor de behoeften en verwachtingen van je publiek. Probeer je in te leven in hun perspectief.
 • Aanpassingsvermogen: Pas je presentatiestijl aan op basis van de reacties en behoeften van je publiek. Wees flexibel en bereid om van koers te veranderen als dat nodig is. Houd je publiek in de gaten en grijp in als dat nodig is. (Zitten ze te slapen, doe iets!)
 • Beantwoorden van vragen: Sta open voor vragen en beantwoord ze duidelijk en beknopt. Als je een vraag niet kunt beantwoorden, geef dan aan dat je er later op terugkomt.

4. Zelfvertrouwen en geloofwaardigheid:

 • Zelfvertrouwen: Geloof in jezelf en in de informatie die je presenteert. Zelfvertrouwen straalt geloofwaardigheid uit.
 • Voorbereiding: Een grondige voorbereiding versterkt je zelfvertrouwen. Zorg ervoor dat je alle details van je presentatie kent.
 • Geloofwaardigheid: Toon je geloofwaardigheid door betrouwbare bronnen te gebruiken en objectief te zijn in je presentatie.

5. Tijdsbeheer:

 • Tijdspad: Beheer je tijd effectief tijdens je presentatie. Houd je aan het geplande tijdschema en verdeel de beschikbare tijd evenwichtig over de verschillende delen van je presentatie.
 • Flexibiliteit: Wees bereid om flexibel te zijn als er tijdsbeperkingen zijn. Pas indien nodig de inhoud aan om binnen de gestelde tijdslimiet te blijven.

6. Publieksfeedback en evaluatie:

 • Feedback accepteren: Sta open voor feedback van je publiek en collega’s. Dit kan je helpen om je presentatievaardigheden te verbeteren.
 • Zelfevaluatie: Evalueer je eigen prestaties na elke presentatie. Identificeer sterke punten en gebieden die verbetering behoeven.
 • Blijf leren: Blijf je presentatievaardigheden ontwikkelen door training, oefening en het bijwonen van presentatie-workshops.

Het ontwikkelen van deze vaardigheden vergt tijd en oefening. Een goede presentator kan zich aanpassen aan verschillende situaties en doelgroepen en effectief communiceren met vertrouwen en duidelijkheid. Door voortdurend te werken aan die vaardigheden, (door vaak te oefenen!) kun je je presentatievaardigheden aanzienlijk verbeteren en een heel goede spreker worden.

Tot slot nog een paar inspirerende filmpjes over het houden van een toespraak. We zetten die van Martin Luther King, Mandela en Obama er niet bij. Die leggen te veel voor de hand. Wel is het leuk eens na te gaan aan welke voorwaarden zij voldeden. Anders gezegd, wat maakte het tot zo’n succes? Leer ervan!

Nancy Duarte maakt op veel mensen een verpletterende indruk in deze TED talk. Wat leer je van haar?

Zij laat een heel mooi schema zien om je aan te houden. Er zijn er meer.

Wil je meer inspirerende sprekers horen? Als je Engels goed is, vind je hier heel veel!

Onderschat niet de kracht van goede beelden en van visualisaties van feiten. In de wereld van eenzaamheid zijn de cijfers meestal in een staafdiagram gerangschikt. (zie hiervoor de cijfers over eenzaamheid op de website van het RIVM: https://www.vzinfo.nl/eenzaamheid/leeftijd-en-geslacht). Daarmee kun je helaas niet zien hoe groot de groepen (aantallen) mensen zijn die zich eenzaam voelen.