Alle informatie op een rij

Een adviseur/voorlichter eenzaamheid heeft zodanig grondige kennis van het onderwerp eenzaamheid dat hij of zij organisaties en personen kan voorlichten over eenzaamheid en kan adviseren over oplossingsrichtingen

Als adviseur/voorlichter eenzaamheid weet je:

 • Wat eenzaamheid is (en wat het niet is!)
 • Wat eenzaamheid doet met het brein
 • Wat de risicofactoren van eenzaamheid zijn
 • Wat de korte termijn en lange termijn gevolgen zijn van eenzaamheid
 • Wie zich eenzaam voelt (leeftijd, sociaal-economische achtergrond, etc.)
 • Wat een goede preventie van eenzaamheid is
 • Wat een goede aanpak van eenzaamheid is

Als voorlichter kun je:

 • Wetenschappelijk onderbouwde voorlichting en advies geven over eenzaamheid
 • Organisaties informeren over de situatie ter plaatse, gebaseerd op up-to-date kennis
 • Advies geven over te implementeren interventies
 • Vrijwilligers en professionals informeren over eenzaamheid, mondeling en schriftelijk 
 • Presentaties houden gericht op uiteenopende soorten publiek 

Wat je leert in de opleiding:

 • Alles over eenzaamheid en sociaal isolement in de live dagen en online
 • De wereld van de aanpak van eenzaamheid in Nederland en België
 • Waar je actuele kennis vandaan haalt om up-to-date te blijven

Dit houdt het in:

Bij de eerste bijeenkomst van de opleiding ontvang je het boek ‘De Eenzaamheidsparadox’ van Jeannette Rijks. Dat is de start van twee maanden waarin je twee modules van elk een maand volgt, bestaand uit 2 live dagen (voor data zie de website) en een online deel. 

Module 1: Inleiding Eenzaamheid 

Studiebelasting: 7 contacturen en 32 uur zelfstudie 

We starten deze module met een live dag, waarin uitleg over het gebruik van de online academie en over de volgende onderwerpen:

 • Wat is eenzaamheid: verschillende theoretische benaderingen
 • Eenzaamheid en sociaal isolement – verschillen en overeenkomsten
 • Herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid
 • Rapporteren, ook met gebruik van AI

Daarna werk je verder zelf online aan je studie. 

Module 2:  Diagnostiek en Verwijzing Eenzaamheid

Studiebelasting: 7 contacturen en 32 uur zelfstudie

We starten deze module met een live dag, waarin uitleg over de volgende onderwerpen:

 • Diagnostiek in uiteenlopende situaties
 • Wanneer is welke hulp zinvol 
 • Welke opties zijn er – voorliggende voorzieningen onder de loep
 • Presenteren, theorie en praktijkvoorbeelden
 • Presenteren online

Daarna werk je verder zelf online aan je studie.

Tot slot doe je de examenopdrachten die je hebt gekregen. Het examen bestaat uit een theorie deel en een deel waarin je jouw presentatievaardigheden toont, zowel schriftelijk als in een mondelinge presentatie. Heb je alles met goed gevolg afgelegd, dan ontvang je het certificaat. Je bent dan een echte Adviseur/Voorlichter Eenzaamheid.

Meld je nu meteen aan voor deze mooie opleiding via de website van Faktor5!